Η αγκαλιά είναι η πιο αυθεντική μορφή επικοινωνίας